XL. Sněm Notářské komory České republiky

Dne 25.1.2018 se v sídle Notářské komory ČR konal XL. sněm, který schválil Zprávu o činnosti prezidia a Zprávu o hospodaření NKČR za rok 2017.

Delegáti vyslechli Zprávu o činnosti kárné komise a diskutovali Zprávu revizní komise. Závěrem schválili po široké diskusi návrh rozpočtu NKČR na rok 2018.

Foto: Oldřich Drnec