Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Dne 21. června 2018 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářští kandidáti Mgr. Eliška Černá, JUDr. Alžběta Šulová, Mgr. Martina Bauerová, Mgr. Karel Libert, Mgr. Bc. Soňa Peňázová, Mgr. Petra Lánská, Mgr. Denisa Krejcarová a JUDr. Michaela Mizerová. Složení slibu byla přítomna JUDr. Berenika Wünschová, ředitelka sekce mezinárodních vztahů NKČR.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.