Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Dne 28. srpna 2018 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářští kandidáti Mgr. Jitka Bidlová, Mgr. Monika Nešverová, Mgr. Tereza Špelinová a Mgr. Bc. Miroslav Michálek. Složení slibu byl přítomen Ing. Jaroslav Šustr, MBA, tajemník Notářské komory ČR.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.