Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Dne 29. října 2018 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářské kandidátky Mgr. Tereza Melzerová, Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Martina Rambousková a Mgr. Šárka Malinovská a Mgr. Michaela Součková. Složení slibu byl přítomen Ing. Jaroslav Šustr, MBA, tajemník Notářské komory ČR.

​Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.