Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Dne 30. listopadu 2018 složila slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Jana Kněžínka, Ph.D., podle § 9 odst. 2) notářského řádu, notářská kandidátka Mgr. Barbora Bitterová. Složení slibu byl přítomen prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.