Novela notářského řádu - zrušení podmínky státní příslušnosti

Dne 17.1.2019 vstoupila v platnost novela notářského řádu - zákon č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - která s účinností od 1.4.2019 ruší podmínku státní příslušnosti České republiky pro povolání notáře, notářského koncipienta či notářského kandidáta.