XLI. sněm Notářské komory ČR

XLI. sněm Notářské komory ČR

XLI. sněm Notářské komory ČR se konal dne 7.2.2019 v sídle Notářské komory ČR v Praze 2.

Všech 32 delegátů sněmu jednomyslně schválilo Zprávu o činnosti prezidia a Zprávu o hospodaření NKČR za rok 2018. Delegáti sněmu diskutovali témata ekonomického fungování notářských úřadů zejména v okrajových regionech ČR, otázku kompetencí notářů, kontrolních pravomocí regionálních notářských komor a navazujících úprav obecně závazných právních předpisů týkajících se činností notáře. Dále delegáti vyslechli a schválili Zprávu o činnosti kárné komise, Zprávu revizní komise a návrh rozpočtu na rok 2019.

V průběhu sněmu bylo slavnostně uděleno nejvyšší vyznamenání Notářské komory ČR za zásluhy o české notářství – zlatá medaile notáře Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze, rakouskému notáři, emeritnímu prezidentu Rakouské notářské komory (ÖNK) a emeritnímu prezidentu Rady notářství EU (CNUE)  Dr. Klausi Woschnakovi.

Fotogalerii naleznete zde.

Text: Kancelář NKČR, foto: Michal Tvrdík