Zlatá medaile notáře Jindřicha z Isernie předána notáři Dr. Klausu Woschnakovi

Zlatá medaile notáře Jindřicha z Isernie předána notáři Dr. Klausu Woschnakovi

Dr. Klaus Woschnak, rakouský notář,  emeritní prezident Rakouské notářské komory (ÖNK) a emeritní prezident Rady notářství EU, přijal pozvání prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera, aby při slavnostním aktu v průběhu XLI. sněmu Notářské komory ČR převzal zlatou medaili notáře Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze.

Proces obnovy notářství v Československu byl výrazně podporován kolegy ze zahraničí, zejména z Rakouska. Nejaktivněji se projevoval vždy plný energie a podnětů, Dr. Klaus Woschnak, rakouský notář, který v počátku devadesátých let zastával vedoucí funkci v Rakouské společnosti pro mezinárodní spolupráci notářství (OGIZIN) a byl viceprezidentem CCNI (komise pro mezinárodní spolupráci UINL). Jeho angažovanost a mimořádné úsilí, zejména při jeho tehdejších mnohých návštěvách v Praze jako člena delegací UINL a Rakouské notářské komory, byly pro úspěšné dovršení obnovy svobodného notářství zásadní. I po vzniku obnoveného českého notářství  se výrazně podílel na rozvíjení nadstandardní spolupráce Rakouské notářské komory a Notářské komory České republiky.  Byl vždy ochoten předávat své bohaté zkušenosti a svou osobní účastí při mnohých jednáních s naší politickou reprezentací přesvědčivě objasňoval roli notářství v kontinentálním právním systému.

Dr. Klaus Woschnak byl v roce 2003 zvolen do funkce prezidenta Rakouské notářské komory a v roce 2007 se stal prezidentem Rady notářství zemí EU (CNUE). Před 23 lety stál u založení tradice pravidelných setkání českých a rakouských notářů – Vltava Dunaj (Moldau - Donau). V roce 1998, jako viceprezident Rakouské notářské komory, stál po boku Dr. Georga Weismanna, prezidenta RNK, při vzniku Středoevropské notářské iniciativy „Hexagonála“, která se stala respektovanou názorovou platformou notářství střední Evropy a jejímž je čestným prezidentem.

Za zásluhy o české notářství byla Dr. Woschnakovi udělena dne 5.10.2018 v rámci Notářské konference k 25. výročí obnovy svobodného notářství „Zlatá medaile notáře Jindřicha z Isernie“, která mu byla slavnostně předána v průběhu XLI. sněmu Notářské komory ČR dne 7.2.2019. Předání vyznamenání předcházela slavnostní večeře na počest Dr. Woschnaka, která se konala dne 6.2.2019 v pražského hotelu Le Palais.

Mistr Jindřich z Isernie přišel do Českých zemí z jihu Itálie a byl prvním dokumentovaným veřejným notářem v Praze. Když v roce 1270 byla na Vyšehradě založena první rétorská neboli notářská škola, byl jako protonotář Přemysla Otakara II. pověřen vyšehradským proboštem jejím vedením. S Mistrem Jindřichem z Isernie spojujeme počátky notářské profese v Českých zemích.

Fotogalerii naleznete zde.

Text: Kancelář NKČR, foto: Michal Tvrdík