Pozvánka na přednášku „JUDr. Jan Krčmář (1877-1950) a výuka občanského práva“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás  pozvali na přednášku děkana Právnické fakulty UK,  kterou připravil výbor Pražského sdružení JČP jako prémii pro své členy  i širší právnickou veřejnost, „JUDr. Jan Krčmář  (1877-1950)  a výuka  občanského práva“ - přednášející :   prof.JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty UK v Praze

Přednáška je věnována  JUDr. Janu Krčmářovi, významné prvorepublikové  osobnosti pražské civilistiky, vycházející z odkazu prof. Antonína Randy. Výrazná byla jeho účast v legislativních a kodifikačních pracích  v meziválečném období Československé republiky,   velkým přínosem byla jeho vědecká a pedagogická činnost na Právnické fakultě UK v Praze, neopominutelná je jeho bohatá odborná publikační činnost spojená se spolkem Všehrd.

Přednáška se uskuteční v  úterý 16. dubna 2019  od 18.00 hodin   (konec 20.00 hodin) na Právnické fakultě UK v Praze, č.dv. 117/I.patro                      

Tato přednáška je pro všechny účastníky bezplatná.

 

Přihlášky  laskavě zašlete na e.mail adresu: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz