Významné rozhodnutí Ústavního soudu - nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku na základě tzv. předmanželské smlouvy vůbec nedošlo

Notářská komora ČR upozorňuje na významné rozhodnutí Ústavního soudu, z něhož vyplývá, že manžel neodpovídá za dluhy druhého z manželů a nelze tak na jeho majetek vést exekuci, jestli ke vzniku společného jmění manželů na základě smlouvy o manželském majetkovém režimu, sepsaném notářem (tzv. předmanželská smlouva) vůbec nedošlo.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1587/17 je dostupný zde.