Aktuální informace k provozu notářských kanceláří v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli šíření koronaviru

Notářská komora České republiky si dovoluje informovat všechny účastníky a žadatele o notářské služby, že v souladu se Stanoviskem Ministerstva spravedlnosti č.j. 68/2020-SM-M/1 ze dne 15.3.22024,  na služby poskytované notáři nedopadá zákaz prodeje služeb v provozovnách (dané nařízením vlády č. 82/2020 Sb. ze dne 14.3.2020). Notářské služby jsou tak obecně stále dostupné.

Současně však s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a prvořadý zájem na minimalizaci rizika šíření infekce koronavirem jsou ministerstvem doporučena přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu notářské činnosti, zejména zvážit, zda mohou být jednotlivé úkony této činnosti s ohledem na jejich povahu, příslušnou právní úpravu  a všechny relevantní okolnosti věci provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk), případně zda může být jejich provedení odloženo na dobu po skončení nouzového stavu.  

Notářská komora České republiky upozorňuje, že každý notář si sám - v rámci vlastního posouzení výše uvedený rizik - zváží další podmínky fungování notářské kanceláře v současné době šíření epidemie koronaviru a v době nouzového stavu. Všem účastníkům se doporučuje ověřit rozsah a podmínky poskytování notářských služeb u konkrétního notáře.