Informace pro účastníky řízení o pozůstalosti v souvislosti se šířením nákazy COVID-19

Notářská komora České republiky si dovoluje v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 informovat všechny účastníky pozůstalostních řízení o možnostech průběhu řízení bez osobní účasti. Pokud na Vás dopadá nařízení karantény, nebo se v současné době obáváte dostavit se osobně do notářské kanceláře, máte možnost udělit plnou moc k Vašemu zastupování v řízení o pozůstalosti. Vedle toho lze notáře požádat o odročení jednání, ke kterému jste byli předvoláni. V každém případě můžete telefonicky kontaktovat příslušnou notářskou kancelář, která Vám poskytne bližší informace o možném postupu.