Kulatý stůl: digitalizace práva obchodních společností

Na půdě Hospodářské komory ČR se 22. 6.  2020 uskutečnil legislativní kulatý stůl k tématu digitalizace práva obchodních společností. Hlavními diskutujícími byla viceprezidentka Hospodářské komory ČR, Irena Bartoňová Pálková, poslankyně Monika Červíčková a prezident Notářské komory ČR, Radim Neubauer.

Hlavní diskuse byla věnována aktuálnímu návrhu novely notářského řádu. Paní poslankyně jako předkladatelka návrhu vysvětlila nejvýznamnější body tohoto legislativního materiálu a důvody, které vedly k jeho tvorbě. Prezident Notářské komory pak představil možnost praktického řešení online zakládání obchodních společností podle navrhovaného znění zákona s využitím videokonferenčního spojení mezi zakladatelem a notářem. Pozornost byla věnována taktéž identifikaci zakladatele společnosti a prevenci zneužití obchodních společností. Paní viceprezidentka vyjádřila podporu Hospodářské komory pro tuto iniciativu.

 

 

 

 

Zleva: Monika Červíčková, Irena Bartoňová Pálková, Radim Neubauer.