Rada pro obecné záležitosti (GAC) přijala nové návrhy nařízení

Rada pro obecné záležitosti formálně přijala návrhy nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství.
Nařízení vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a budou účinná 30 měsíců po vstupu v platnost.

Texty nařízení : text č.1text č.2