Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti

Dne 20. června 2016 složilo 22 notářských kandidátů slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. podle § 9 odst. 2) notářského řádu: Mgr. Lukáš Macháček, Mgr. Petra Hrdlíková, Mgr. Hana Kulhánková, JUDr. Filip Plašil, Mgr. Marie Nosková, Mgr. Eva Hosmanová, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Eva Hirschauerová, Mgr. Filip Vorel, Mgr. Štěpán Nývlt, Mgr. Jana Jeřábková, Mgr. Jana Vendlerová, Mgr. Lenka Karhanová, Mgr. Martina Machová, Mgr. Štěpán Tichý, Mgr. Hana Mičicová, Mgr. Antonie Fischerová, Mgr. Iva Kounovská, Mgr. Michal Komenda, Mgr. Petra Štohanzlová a Mgr. Martin Diviš. Současně s nimi složila slib advokátka Mgr. Martina Suchodolová, vítězka konkurzu na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se sídlem Jablonném nad Orlicí.

 Složení slibu byl přítomen prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer.

 Všem výše uvedeným blahopřejeme s přáním mnoha pracovních úspěchů v další činnosti.