Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - druhé pololetí 2020

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil ve spolupráci s Justiční akademií v druhém pololetí 2020 odborné semináře a odpolední přednášky s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve zájemce z řad notářů.

Semináře druhé pololetí 2020
Přednášky druhé pololetí 2020