Novela notářského tarifu - vyhláška č. 341/2020 Sb.

Dne 11. srpna 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 341/2020 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2021.

Znění notářského tarifu naleznete v sekci Předpisy