Seminář o přeshraničním dědictví

15. června 2016 se v sídle NK ČR uskutečnil seminář o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.
Seminář byl součástí projektu CROSSUM „přeshraniční spolupráce a jazykové zdokonalování ve světle nového nařízení o přeshraničním dědictví“ Regionální rozvojové agentury Senec-Pezinok, Slovenské notářské komory a Notářské komory České republiky.
Přednášejícími byli JUDr. Madgalena Pfeiffer, Ph.D., z katedry obchodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Jiří Svoboda, notář v Praze a člen Legislativní komise a Mezinárodní komise prezidia NK ČR.