V pátek dne 7. října 2016 se bude konat v Praze Notářská konference.

V pátek dne 7. října 2016 se bude konat v Praze Notářská konference.

V pátek dne 7. října 2016 se bude konat v Praze Notářská konference.

Odborná část se uskuteční v Kongresovém centru – v úvodní části se bude konat přednáška JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, CSc. „Karel IV. a notáři“, poté budou mít účastníci na výběr z přednášek Mgr. Pavla Bernarda a JUDr. Petra Šuka na téma „Přímé zápisy do veřejných rejstříků“ a JUDr. Petra Bílka a JUDr. Romana Fialy na téma „Pořízení pro případ smrti“.

V podvečer bude následovat společenský program v Obecním domě.

Účastnický poplatek pro notáře byl stanoven 1500,- Kč, pro kandidáty/koncipienty 1000,- Kč a pro doprovod v rámci společenské části konference Kč 1 000,-.

Předběžné hlášení účasti notářů, jejich zaměstnanců a doprovodu, dále sdělení preference odborného tématu a případného zájmu o ubytování v hotelu Holiday Inn Congress Centre, který se nachází v těsné blízkosti Kongresového centra, přijímá Kancelář NK ČR.