Den otevřených dveří po telefonu a on-line – 22. 10. 2020

22. 10. 2020 se uskutečnil den otevřených dveří Notářské komory České republiky, který spočíval v poskytnutí bezplatných telefonických konzultací a odpovídání dotazů položených prostřednictvím facebooku.

Desítky dotazů týkajících se dědického práva, společenství vlastníků jednotek, manželského majetkového práva a darovacích smluv odpovídali po telefonu JUDr. Martin Foukal, čestný prezident NKČR a notář v Praze, JUDr. Alena Procházková, notářka v Praze, JUDr. Daniela Anderson, Ph.D., notářka v Praze, Mgr. Šimon Klein, notář v Praze, JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., notářka v Praze, JUDr. Zuzana Procházková, notářka v Praze a Mgr. Petr Duda, notářský kandidát Mgr. Šimona Kleina. Otázky položené na facebooku odpovídali Mgr. Matěj Duben, notář v Praze a Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně. Všem zúčastněným notářům a notářským kandidátům děkujeme.