Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2016

Ve dnech 4. až 5. března 2016 proběhlo v západočeském Lokti další z každoročních setkání českých, bavorských a saských notářů. Letošním tématem odborné části byla nemovitost jako součást pozůstalosti s mezinárodním prvkem a evidence nemovitostí v České republice a Spolkové republice Německo.