Odklad termínu konání notářských zkoušek 2020 – podzimní část

Prezidium Notářské komory ČR rozhodlo o odložení konání notářských zkoušek stanovených na 23., 24., 25., 26. a 27. listopadu 2020 – písemná část a 30. listopadu, 1., 2., 3. a 4. prosince 2020 – ústní část. Nové termíny notářských zkoušek stanoví prezidium nejméně 2 měsíce před jejich konáním. Podané přihlášky zůstávají v platnosti i pro nové termíny.