Pozvánka na odborné semináře Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravila tři odborné semináře pro právnickou veřejnost. Vzhledem k současné situaci nebudou pořádány v prezenční formě na fakultě, jak bylo dříve zvykem, ale prozatím budou pořádány on-line přes běžné uživatelské platformy (odkaz včetně prezentace bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).

Pozvanka_Zakonik_prace_v_dobe_pandemie.pdf

Pozvanka_Souhrnna_novela_zakoniku_prace.pdf

Pozvanka_Novela_zakona_obchodni_korporace.pdf