Aktualizovaný přehled webinářů Pražského sdružení JČP

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil na nadcházející období několik webinářů. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

Distancni_vzdelavani_II.docx