Legislativní změny v notářských předpisech od 1.1.2021

Dne 1.1.2021 nabyly účinnosti dvě novely notářského řádu. Zákon č. 33/2020 Sb. upravuje zejména nové typy notářských zápisů v oblasti obchodního práva, zákon č. 527/2020 Sb. upravuje novou podobu řízení o přestupcích v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, před orgány Notářské komory ČR.

Účinnosti nabyla k začátku ledna také novela notářského tarifu, vyhláška č. 341/2020 Sb., která upravuje výši odměn notáře. Dovolujeme si zejména připomenout, že v oblasti řízení o pozůstalosti je rozhodující okamžik zahájení řízení - pokud tedy bylo řízení zahájeno v roce 2020, změna notářského tarifu se něj nevztahuje.