Stanovisko Notářské komory České republiky k otázce žaloby Evropské komise ve věci podmínky státní příslušnosti pro výkon funkce notáře v České republice.

Podmínka státní příslušnosti pro povolání notáře je v České republice odůvodněna tím, že je zde činnost notáře bezprostředně spjata s výkonem veřejné moci. Předchozí rozhodnutí Evropského soudního dvora nejsou pro Českou republiku závazná a činnost notáře je třeba posuzovat individuálně. V České republice má činnost notáře to specifikum, že v dědickém řízení má notář postavení soudce. Rozhoduje v něm zcela samostatně, a to i ve sporných věcech či proti vůli účastníků, a žádné jeho rozhodnutí již nemusí schvalovat soud. Notář je dále vedením řízení pověřen bez ohledu na vůli účastníků, podobně jako zákonný soudce, který nepochybně veřejnou moc vykonává.
Podrobnější vyjádření a materiál k této problematice zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
V Praze dne 25. 2. 2016