Termín odložených notářských zkoušek potvrzen

Prezidium Notářské komory ČR potvrdilo na svém zasedání dne 13. 1. 2021 termín konání odložených notářských zkoušek původně stanovených na 23. - 27. listopadu 2020 – písemná část a 30. listopadu, 1. - 4. prosince 2020 – ústní část. Nové termíny notářských zkoušek jsou stanoveny od 25. do 29. 1. 2021 (písemná část) a od 1. do 5. 2. 2021 (ústní část). Podané přihlášky zůstávají v platnosti, pozvánky na nové termíny již byly jednotlivým přihlášeným účastníkům zaslány Kanceláří NKČR.