Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - první pololetí 2021

Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - první pololetí 2021

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil prvním pololetí 20201 přednášky s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve zájemce z řad notářů. Připomínáme, že za současné situace bude možná účast pouze on-line. 

Přednášky 1. pololetí 2021