Dne 28. 1. 2016 se konal XXXVI. sněm Notářské komory České republiky

XXXVI. sněm Notářské komory České republiky se konal dne 28. 1. 2016 v sídle Komory v Apolinářské ulici 12 v Praze 2. Dvacet osm delegátů z celé České republiky vyslechlo Zprávu o činnosti prezidia NK ČR za rok 2015 přednesenou prezidentem Mgr. Radimem Neubauerem. JUDr. Ivan Houdek seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření prezidia za rok 2015 a s návrhem rozpočtu na rok 2016. Delegáti vyslechli Zprávu o činnosti Kárné komise přednesenou Mgr. Erikem Mrzenou. JUDr. Libuše Stehlíková vystoupila se Zprávou o činnosti revizní komise. Sněm přijal na svém zasedání novelu předpisu o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, kterou okomentoval viceprezident NK ČR Mgr. Pavel Bernard. Zasedání sněmu se též zúčastnil čestný prezident JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident JUDr. Miloslav Jindřich. Mgr. Neubauer a JUDr. Foukal informovali delegáty o přípravách na nadcházející významnou mezinárodní akci – zasedání Rady předsednictví U.I.N.L., která se bude konat dne 8. 2. 2016 v Praze.