Notářská komora ČR upozorňuje zejména nové podnikatele

Notářská komora ČR upozorňuje zejména nové podnikatele na rozesílané nabídky společnosti R.O.A.Z. DATA, s.r.o. na zápis do REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI. Jde čistě o dobrovolnou reklamu a není povinností podnikatele být v tomto „rejstříku“ evidován. Požadovaná částka je tak cenou za zveřejnění reklamního textu. Více v příloze.

Každý podnikatel, který podniká dle živnostenského zákona, je zapsán v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) automaticky před vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku.

Bližší informace zveřejněny zde