Informace pro vývojáře programů pro notáře

V souvislosti s chystanou novelizací notářského řádu dojde k rozvoji centrálního systému pro notáře, CIS.

Součástí rozvoje bude i API pro napojení lokálních notářských systémů.

Z důvodu rozsáhlosti změn v notářském řádu, velmi omezeného času na vývoj CISu a vzhledem k pozdnímu schválení novely parlamentem, je rozvoj CIS rozdělený na etapy.

Většina částí souvisejících s API bude dostupná až v následujících etapách.

API bude používat standard REST.

 

API bude dostupné pro následující části CIS:

* Evidence ověřených podpisů

  Každý štítek pro ověření podpisu musí obsahovat pořadové číslo přidělené CISem.

  API umožní předat údaje o ověřování do CIS, vrátí pořadové číslo doložky v CIS a QR kód pro tisk na doložku.

  API bude dostupné v Etapě 1, tedy při spuštění rozšířené verze CIS.

 

* Notářský zápis na dálku

  Virtuální jednací místnost a videokonference.

  API umožní například vkládání a stahování dokumentů z jednací místnosti.

  API bude dostupné v pozdějších etapách.

 

* Sbírka dokumentů

  Vkládání notářských zápisů do CIS.

  API umožní vložení dokumentu do CIS, včetně doplňujících informací o dokumentu, vrátí pořadové číslo dokumentu v CIS a QR kód pro připojení k dokumentu.

  API bude dostupné v pozdějších etapách.

 

Při volání API se musí ztotožnit vždy konkrétní pracovník kanceláře.

To bude řešeno standardem OAuth.

 

Vzhledem k dynamickému vývoji legislativní situace a vývoji systému nelze v tuto chvíli sdělit termíny dostupnosti přesnějších specifikací a dostupnosti testovacího prostředí. Přibližný předpoklad je období červenec, srpen.

V současnosti se veškerý vývoj věnuje částem systému dostupné pro uživatele.

Jakmile vývoj pokročí k částem s API, budou všichni vývojáři notářských programů informováni. K dispozici bude specifikace a možnost testování rozhraní.