Novela notářského řádu - změny od 1. září 2021

Dne 13.08.2021 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna novela notářského řádu, zákon č. 300/2021 Sb., která s účinností od 1.9.2021 zavádí několik významných změn týkajících se notářských služeb.

Nově bude umožněno distanční sepsání elektronických notářských zápisů týkajících se obchodněprávní agend s využitím elektronické identifikace a spojení pomocí videokonference. Bude tak možné ve spojení s využitím přímého zápisu do obchodního rejstříku založit obchodní společnost (nebo v ní provádět změny) plně on-line bez nutnosti osobní návštěvy notářského úřadu. Tato klíčová změna do budoucna přispěje k vyšší flexibilitě správy obchodních korporací při zachování odpovídajících bezpečnostních standardů.

Dalším významným prvkem, který novela přináší, je zřízení Sbírky dokumentů a Evidence ověřených podpisů, ve kterých si bude každý moci ověřit pravost notářského zápisu a pravost ověření podpisu na základě pořadového čísla nebo QR kódu.

Kromě uvedeného dochází také k přesunu pravomoci k provádění vyššího ověření notářských listin ve styku s cizinou (tzv. apostil) z Ministerstva spravedlnosti na Notářskou komoru České republiky, která bude apostily vydávat na sedmi pracovištích, a to v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Zachována bude také možnost jejich korespondenčního vydávání.

Úplně znění notářského řádu se zapracovanými změnami naleznete zde.