Nález Ústavního soudu sp.zn. IV ÚS 799/15

Ústavní soud České republiky rozhodl svým nálezem sp. zn. IV. ÚS 799/15 ze dne 9.7.2015 ve věci možnosti vydání kopie závěti z notářské úschovy na výzvu Policie České republiky, kdy zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a usnesení Policie ČR, kterým bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty, neboť notářka nevyhověla výzvě k vydání věci podle trestního řádu.

Úplné znění nálezu zde.