Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - září 2021

Semináře jsou pořádány prezenčně, tématem jednoho ze seminářů jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Bližší informace naleznete v pozvánce. 

 

Pozvánka na semináře PS JČP - září 2021