XLIV. sněm notářské komory České republiky

19. srpna se konal XLIV. sněmu Notářské komory ČR, jehož předmětem bylo schválení interních předpisů blíže upravujících notářskou činnost po novele notářského řádu. Zřízena bude Evidence ověřených podpisů, ve které si každý bude moci zkontrolovat pravost ověřeného podpisu, Sbírka dokumentů, díky které bude možné ověřit existenci notářského zápisu, a v neposlední řadě také možnost založení obchodní společnosti zcela on-line bez osobní návštěvy notářské kanceláře.

Vedle předpisů představujících změny v samotné notářské činnosti byl také přijat předpis, který upravuje další ověření notářem vydaných veřejných listin pro účel jejich použití v zahraničí (apostille), které doposud provádělo Ministerstvo spravedlnosti. Ty budou nově vydávány Notářskou komorou České republiky v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.  

Předmětné interní předpisy byly schváleny jednomyslně a jejich znění je dostupné zde.