Znovuodhalení pamětní desky Vyšehradské notářské školy 13.10.2021

Dne 13.10.2021 byla na Vyšehradě slavnostně znovuodhalena pamětní deska 1. notářské školy v českých zemích pod vedením protonotáře Přemysla Otakara II. a prvního notáře v Praze Mistra Jindřicha z Isernie.

Přítomné přivítal ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad Ing. Arch. Petr Kučera, dále se ujal slova prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer, který společně s viceprezidentem NKČR Mgr. Pavlem Bernardem , čestným prezidentem NKČR JUDr. Martinem Foukalem a čestným viceprezidentem NKČR JUDr. Miloslavem Jindřichem desku odhalili. Slavnostnímu aktu byl přítomen náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc, předseda senátu Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, členové prezidia NKČR a další hosté.