Unikátní zlatá medaile pro JUDr. Miloslava Jindřicha

Notářská komora České republiky udělila JUDr. Miloslavu Jindřichovi dne 13.10.2021 v prostorách Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla unikátní Zlatou medaili s odznakem Mistra Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze. Prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer dále předal JUDr. Miloslavu Jindřichovi symbolicky klíč od sídla Notářské komory ČR.

Čestný viceprezident Notářské komory České republiky pan JUDr. Miloslav Jindřich je jedním z hlavních iniciátorů vzniku svobodného českého notářství a „duchovní otec“ notářského řádu, dlouholetý viceprezident  Notářské komory České republiky, dlouholetý člen Legislativní rady vlády a dlouholetý předseda Legislativní komise Notářské komory České republiky, držitel ocenění Právník roku 2010, držitel medaile Antonína rytíře Randy z roku 2016 a držitel Zlaté medaile Jindřicha z Isernie, oslavil v letošním roce významné životní jubileum, které zároveň předznamenalo ukončení jeho aktivní činnosti notáře v obvodu Okresního soudu v Benešově.

Svým aktivním působením ve svých dlouholetých funkcích se zasloužil o vybudování českého notářství a jeho rozvoj.

Zároveň byla JUDr. Miloslavu Jindřichovi při této příležitosti předána náměstkem ministryně spravedlnosti JUDr. Jeronýmem Tejcem Medaile Za zásluhy.