Stříbrná medaile M. Jindřicha z Isernie pro pana Miloše Habrmana, notáře v Ústí nad Orlicí

Prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer předal na Vyšehradě dne 13.10.2021 Stříbrnou medaili Mistra Jindřicha z Isernie panu Miloši Habrmanovi, notáři v Ústí nad Orlicí.

Pan Miloš Habrman je jedním z notářů, kteří se významnou měrou aktivně zasloužili o obnovení svobodného notářství, a to od prvopočátku tohoto úsilí zahájeného v roce 1990.

Kromě toho, že pan notář Miloš Habrman zastává od roku 1993 notářský úřad v Ústí nad Orlicí, byl dlouholetým členem prezidia Notářské komory ČR, po několik volebních období prezidentem Notářské komory v Hradci Králové a je dlouholetým platným členem Legislativní komise Notářské komory ČR.