Den otevřených dveří 2021

 

Při příležitosti Evropského dne spravedlnosti uspořádala Notářská komora České republiky již pátý ročník dne otevřených dveří, který spočíval v bezplatných telefonických a online konzultacích týkajících se nejrůznějších životních situací a právních otázek. Zájemcům o konzultaci bylo k dispozici pět telefonních linek a taktéž možnost konzultace prostřednictvím facebookové stránky Vaši notáři. Během celého dne kontaktovalo telefonickou linku přes 150 zájemců, online porady prostřednictvím sociální sítě se těšily nemenší oblibě. Evropský den spravedlnosti cílí na přiblížení justice občanům a připadá na 25. října. 

 

Pro telefonické konzultace byli k dispozici

JUDr. Daniela Anderson, Ph.D., notářka v Praze a její tým,

Mgr. Šimon Klein, notář v Praze,

JUDr. Monika Kroulíková, notářka v Novém Strašecím,

JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M., notářka v Praze,

Mgr. Tomáš Ostrožlík, notář v Ústí nad Labem,

Mgr. Šárka Tlášková, notářka v Praze,

Mgr. Zuzana Buchtová, notářská kandidátka JUDr. Šárky Novotné, 

Mgr. Petr Duda, notářský kandidát Mgr. Šimona Kleina, 

Mgr. Šimon Mědílek, notářský kandidát JUDr. Terezy Ouzké a

Mgr. Jan Remeš, notářský kandidát JUDr. Ilony Remešové. 

 

Online dotazy

Mgr. Petr Šedivý, notář v Brně

 

 

Všem zúčastněným děkujeme. 

 

                                                                             Zleva JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M., Mgr. Šárka Tlášková, Mgr. Zuzana Buchtová

                                        Zleva Mgr. Jan Remeš, Mgr. Tomáš Ostrožlík a JUDr. Monika Kroulíková

Mgr. Šimon Mědílek