Aktuální vzdělávací akce Jednoty českých právníků

Role Evropského soudního dvora na udržení právního státu

Odpolední přednáška (kód 2322) se uskuteční

on-line

ve čtvrtek 28. dubna 2022

(od 16:00 do 18:00)

 

Přednášející: JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M.

soudce Soudního dvora EU

 

Osnova:

  • Soudní dvůr EU a stav právního státu v členských zemích
  • Obecné úvahy o rizicích mizení právního státu a panství práva
  • Konkrétní příklady kroků ohrožujících právní stát a panství práva
  • Pravomoci EU a právní stát
  • Vybraná judikatura Soudního dvora EU k právnímu státu
  • Diskuse

Přednáška bude s přístupem on-line s využitím platformy ZOOM.

 

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.  

Souhrnné informace lze získat na stránkách: www.jednotaceskychpravniku.cz

 

 

Přihlásit se na semináře, přednášky je možné

 

Účastnický poplatek

Seminář

Odpolední přednáška

Základní

1800 Kč

500 Kč

Snížený*

1200 Kč

300 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a)  platební kartou, nebo

b)  na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c)  bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce (např. 122 apod.) a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

 

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

Nakladatelství Leges, s.r.o. nabízí všem účastníkům vzdělávacích akcí pořádaných Pražským sdružením JČP odborné publikace z produkce Leges se slevou 20%. Tuto slevu může účastník uplatnit při objednávce knihy na e-shopu Leges (https://knihyleges.cz) zadáním slevového kódu JCP2021.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. nabízí členům JČP na eshopu Wolters Kluwer ČR, a.s. (https://obchod.wolterskluwer.cz/e-shop) využívat slevu 15 % na všechny tištěné knihy a eknihy z produkce Wolters Kluwer ČR, a.s. se zadáním slevového kódu JCP-WK-15.

Další informace podají koordinátoři:

  • Hana Kafková, tel. 720 406 536

Za Pražské sdružení JČP: JUDr. Eva Barešová