Vzdělávací akce JČP 19. května 2022

 

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z pohledu soudní praxe

Seminář)se uskuteční prezenčně ve čtvrtek 19. května 2022 (od 9:00 do 14:00)

Seminář se bude konat v přednáškovém sále Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, v I. poschodí ve spolupráci s Justiční akademií. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: JUDr. Martina ŠtolbovÁ, soudkyně Krajského soudu v Praze

 

Osnova:

  • Důvody zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
  • Způsoby vypořádání spoluvlastnictví
  • Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

 

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášející.

 

Přihlásit se na semináře, přednášky je možné

 

Účastnický poplatek

Seminář

Odpolední přednáška

Základní

1800 Kč

500 Kč

Snížený*

1200 Kč

300 Kč

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a)  platební kartou, nebo

b)  na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c)  bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce (např. 122 apod.) a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.