Sjezd českých právníků, 5.5.2022, Praha

Sjezd českých právníků, 5.5.2022, Praha

Ve čtvrtek 5. května 2022 byl ve Velké aule Pražského Karolina zahájen první obnovený Sjezd českých právníků. Na 250 přítomných hostů přivítal JUDr. Martin Foukal, předseda pražského sdružení Jednoty českých právníků a čestný prezident Notářské komory České republiky, který pak předal slovo JUDr. Pavlu Rychetskému, předsedovi Jednoty Českých právníků a předsedovi Ústavního soudu. Dále k přítomným promluvili předseda Senátu České republiky, RNDr. Miloš Vytrčil, rektorka Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. a prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.. Mezi četnými hosty Sjezdu nechyběl ani ministr spravedlnosti ČR, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D..

V publiku zasedli zástupci všech právnických komor a spolků a to České advokátní komory, Notářské komory ČR, Exekutorské komory ČR, Soudcovské Unie ČR, Unie podnikových právníků a Unie státních zástupců ČR.

Právě výše zmíněné právnické komory a spolky se spolu s Jednotou českých právníků rozhodly obnovit tradici právnických sjezdů jako nejvýznamnějšího fóra pro setkávání a diskusi zástupců právnických profesí.

Tématem letošního Sjezdu bylo „Právníci -  odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Jednotlivé právnické komory a spolky zpracovaly referáty a koreferáty – za Notářskou komoru ČR se tématu zhostili JUDr. Filip Plašil, JUDr. Petr Bílek, JUDr. Jiří Svoboda a JUDr. Karel Wawerka a koreferátu pak prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. a Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

zahájení Sjezdu

JUDr. Martin Foukal, předseda pražského sdružení Jednoty českých právníků a čestný prezident Notářské komory České republiky

projev JUDr. Pavla Rychetského, předsedy Jednoty Českých právníků a předsedy Ústavního soudu

projev RNDr. Miloše Vystrčila, předsedy Senátu Parlamentu ČR

Autor fotografií: Redakce AD