XLV. sněm Notářské komory České republiky

Dne 21. 6. 2022 proběhl XLV. sněm Notářské komory ČR. Všichni přítomní delegáti jed0nomyslně schválili zprávu o činnosti prezidia NKČR za rok 2021. Dále delegáti projednali a jednomyslně schválili interní předpisy, upravující notářskou činnost a činnost orgánů notářské samosprávy - novely kancelářského řádu, kárného řádu a organizačního řádu.

V předpisech se např. zavedla možnost tzv. elektronického vedení notářského spisu a zpřesnila úprava on-line jednání orgánů notářské samosprávy. Dále byly upraveny procesní postupy při projednávání přestupků notářů v oblasti  AML zákona (253/2008 Sb.).