Rozhovor s předkladatelkou novely notářského řádu, poslankyní Monikou Červíčkovou

Rozhovor s Ing. Monikou Červíčkovou uskutečnil Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky.

 

Paní poslankyně, proč jste se rozhodla věnovat se mezi svými legislativními návrhy také notářské agendě?

Žijeme v 21. století, přesto tomu způsob, kterým běžný občan komunikuje s úřady, rozhodně neodpovídá. Komerční sektor nám denně ukazuje, jak si můžeme s pomocí již běžně dostupných technologií usnadnit život, ale státní aparát vyžaduje to známé „obíhání úřadů.“ V tomto ohledu bylo tedy naprosto nezbytné systém modernizovat, a protože se běžná komunikace občanů s institucemi týká mimo jiné i notářských kanceláří, byl dobrý důvod navrhnout novelizaci notářského řádu.

 

Jaká tedy byla cesta od prvotního návrhu až ke sněmovnímu tisku?

Protože nemusíme pro inspiraci daleko – mnohé evropské státy komunikaci s úřady a státní správou, tzv. eGovernment, dávno a úspěšně zavedly a procesy digitalizovaly, o možnosti nebyla nouze. My jsme je samozřejmě museli s týmem, který se se mnou na návrhu podílel, přizpůsobit českému prostředí, tedy hlavně naší stávající legislativě. A protože jsem měla výraznou podporu, a to i v otázkách samotné technické realizace, ze strany Notářské komory, dopracovali jsme se k takové podobě návrhu, která dává smysl, dotčené strany jej budou schopné realizovat a občanům zásadně ušetří práci i čas. Dovolte mi tedy, abych i tento rozhovor využila pro upřímné poděkování vedení Notářské komory za skvělou spolupráci.

 

Bylo těžké najít podporu návrhu napříč politickým spek­trem?

Potvrdilo se pravidlo, na které jsme ve sněmovně zvyklí: kdo rychle pochopí, že se jedná o dobrou a prospěšnou věc, je pro. A pak už záleží na tom, jak moc se z věci stane politikum a jak jsou členové jednotlivých poslaneckých klubů dohodnuti na hlasování. Ale protože nemít v roce 2021 možnost komunikovat s úřadem digitálně je zkrátka ostuda, potřebná podpora se našla napříč politickým spektrem.

 

Jednání tedy probíhalo pokojně?

Zcela bez obtíží to nebylo, blíží se volby a mnoho poslanců toho využívá ke svému zviditelnění. Při třetím čtení došlo dokonce na účelovou obstrukci, kdy jeden nezařazený poslanec, kterého nechci jmenovat, u řečnického pultíku několik hodin četl text, který s projednávaným sněmovním tiskem nijak nesouvisel.

 

Co si Vy konkrétně od novely slibujete?

Jednoznačně pomoc lidem. Naplní už několik let deklarované, a nakonec bohužel opomíjené heslo „úřady už nebude obíhat člověk, ale dokument“. Běžný občan musí udržet vysoké tempo, aby stihl všechny své pracovní a rodinné povinnosti, je proto nutné mu někde odlehčit. A právě cesta na úřad nahrazená online komunikací, je jedním ze způsobů, kterým se snažíme lidem pomoci.

 

Jak je podle Vás vnímána role notáře v naší společnosti?

Ve srovnání se zeměmi západní Evropy, kde například celá rodina mívá svého notáře řešícího právní záležitosti všech generací i příbuzenských větví, jsou zřejmé určité odlišnosti, ale je evidentní, že moderní pohled na notáře se mění. Od doby předrevolučního státního notářství, kdy si lidé návštěvu úřadu spojovali jen s dědictvím, pozoruji, že si lidé více všímají toho, že notář je nestranný a poskytuje služby vztažené k běžnému rodinnému životu. Mám na mysli třeba možnost sepsání smlouvy, když kupujete byt, nebo stále více oblíbené manželské smlouvy.

 

Vnímáte potenciál notáře jako toho, kdo řeší rodinné právní záležitosti, i v dalších oblastech?

Určitě ano, i zde bych si dovolila poukázat na praxi v zemích na západ od našich hranic, což by mohla být inspirace i v otázce toho, co všechno může notář jako právník pro občana v jeho běžných životních situacích udělat. A k nim patří i rozvod manželství. Nemyslím si, že rozvod před soudem lidem zabrání se rozvést, často jim situaci akorát zkomplikuje. Proto, obzvláště v případech, kdy jsou lidé schopni se sami na všem dohodnout, nevidím důvod nutit je jít před soud. Vždyť se o nic nesoudí. Takto domluvené rozvody v některých evropských státech realizují notáři již běžně.

 

Jakým dalším otázkám se ve sněmovně věnujete?

Já jsem zastánkyně toho, že stát má lidem život ulehčit, ne komplikovat. A že každý má mít stejnou možnost ukázat, co v něm je. Dalo by se říci, že se v mé agendě často objevují lidsko-právní témata, rovné příležitosti apod.

 

Váš mandát byl sice pouze tříletý, ale i tak jste v jeho průběhu získala jistě nějakou výraznou zkušenost. Podělíte se o ni s našimi čtenáři?

Sněmovna mě samozřejmě naučila mnohé. Se spoustou poslanců, senátorů a politiků, přestože jsou z jiné strany i části politického spektra, se dá na dobré věci rozumně dohodnout a spolupracovat. A pak jsem se také utvrdila v tom, že s některými lidmi nehnete, třeba jen proto, že i když vaší věci věří a souhlasí s ní, nikdy to nepřiznají. A s takovými lidmi nemá smysl věc řešit, dojde jen k průtahům a výsledek se stejně nedostaví. Naučila jsem se, že čas má obrovskou cenu, i to, že některým zbytečným jednáním je lepší se vyhnout. Vašim čtenářům proto přeji, aby se do podobných situací dostávali, pokud možno, co nejméně. n

 

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky, notář v Praze

 

Ing. Monika Červíčková (*1967)

  • Česká politička a podnikatelka

  • Ředitelka neziskové organizace Plus 50

  • Od června 2018 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

  • Členka hnutí ANO 2011