Kterak psát, zn. rychle a dobře

Mgr. Blanka Čechová, M.St., notářská koncipientka

JUDr. Blanky Čechové, notářky v Praze. Autorka působí jako lektorka kurzů stylistiky pro soudce na Justiční akademii, vyučuje v advokátních a notářských kancelářích,

věnuje se rovněž psacímu coachingu.

Více na www.blankacechova. com

 

Jen si to představte: je pozdní májové odpoledne, venku krásně a vy v kanceláři, nad sotva stránkovým textem – řekněme, že jde o nějaké vyjádření, stanovisko nebo článek. Rádi byste co nejrychleji dopsali, ale jak čas kvapí, s hrůzou sledujete, že se vám vlastně nedaří ani začít. Obestře vás panika, která zcela ochromí vaše stylistické schopnosti. Sakra. Je to vůbec možné?

 

Je. Čeští právníci v drtivé většině případů psát neumějí, protože je to nikdo nenaučil (na téma nedostatku písemných zkoušek na českých právnických fakultách vyšlo už tolik článků, že je nikdo nebere vážně), a pokud naučil, pak jim většinou zamlčel praktické tipy ke psaní v časové či inspirační tísni. Po několika letech výuky stylistiky pro právníky mohu konstatovat, že tíseň je zcela obvyklou situací píšících právníků (tj. těch, co píší jakýkoli odborný, publicistický nebo tvůrčí text nad rámec notářských zápisů, soudních rozhodnutí a dalších běžných útvarů). Tedy, vám všem, co právě prožíváte tvůrčí paniku, zatímco venku kvetou třešně, nabízím několik prověřených tipů k rychlejšímu, účinnějšímu a lepšímu psaní:

 

1)  Pište jen o tom, co vás skutečně trápí, pálí, rozčiluje anebo naplňuje nadšením. Emocionální náboj, resp. jeho absence, je přesně to, co odlišuje dobré texty od těch nezapomenutelných. Ať už zuříte anebo jste tématem uneseni, psaní vám půjde samo. Ostatně, pokud jste někdy reagovali například na některé mimořádně drzé či mimořádně hloupé podání účastníka-notorického stěžovatele, jistě si vybavíte, jak skvěle vám to šlo.

2) Všichni píšeme na poslední chvíli. Není to nic zavrženíhodného, ostatně, i profesionální autoři s oblibou uvádějí, že jejich nejlepší inspirací je termín odevzdání rukopisu. Ovšem, ocitnout se dvě hodiny před uzávěrkou tváří v tvář prázdné stránce tvůrčí adrenalin spíše nevyvolá. První rada proto zní: nikdy nezačínejte úplně od začátku. Mějte předem na papíře (opravdu na papíře, nikoli pouze v hlavě) alespoň jednu poznámku, myšlenku, námět, odkaz, od kterého se odrazíte. Někdy dokonce stačí mít předem v počítači alespoň založený a nazvaný dokument – i to vám dá vnitřní pocit, že už jste vlastně začali. Je to podobné jako s nějakým rutinním notářským zápisem, kdy si nejprve otevřete vzor. Skutečná práce vás samosebou teprve čeká, ale pokud nehledíte do prázdné stránky, máte pocit náskoku.

3)  Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák se při psaní společných her řídili heslem „Každé zbytečné slovo je zbytečné.“ Řiďte se jím také. Vyhněte se omáčce, bezobsažným úvodům a závěrům, pokud mají pouze natáhnout text do požadovaného rozsahu. Jděte rovnou k věci, napište hned to nejlepší a nejzajímavější, to, co nejlépe víte a znáte.

4) Pro psaní není ani tak důležité ticho, jako pocit izolace od běžné agendy. Někomu stačí zavřít dveře a vypnout telefon, jiní se odeberou s notebookem do kavárny. V mnoha případech to může být póza, prokrastinace a snaha zpříjemnit si náročné psaní pobytem v útulném podniku, často však autoři prostě potřebují změnit lokál – opustit kancelář, byt, pracovnu. Získat jiný pohled na svět a na věc. Inspirovat se a v ohraničeném čase úkol zvládnout. Pokud vám vadí hluk, zkuste špunty do uší v kombinaci s protihlukovými sluchátky. Ticho zaručeno i uprostřed kamenolomu.

5) Je nutné oddělit fázi přípravy na psaní (výzkum, čtení, shromažďování informací, komunikace s lidmi), kdy potřebujete internet, od fáze vlastního psaní, kdy internet v drtivé většině případů nepotřebujete a nesmíte dopustit, aby vás rozptyloval. Pokud nemůžete odjet někam, kde internet není k mání, existují různé aplikace, které váš přístup do sítě na předem určenou dobu omezí.

6)  Neusilujte o dokonalost na první pokus: dobré psaní tkví v přepisování, a to i za předpokladu časové tísně. Právníci přirozeně tíhnou k dlouhým košatým větám – snáze se píší, protože kopírují tok našich myšlenek. Nebraňte se jim. První nástřel textu napište rychle, klidně v dlouhatánských souvětích. Zkrátíte je během oprav.

7) Pokud chcete ve svém textu rychle objevit nedostatky a chyby, pak jej přečtěte nahlas, nejlépe za přítomnosti kolegy. Okamžitě uvidíte, co je potřeba škrtnout anebo naopak rozvést.