Střípky z historie 57.

Střípky z historie 57.

Dne 20. listopadu 2019 na Fakultě právnické ZČU obhájila Aneta Kadaňová rigorózní práci na téma Historický vývoj notářství v českých zemích. Oponent Antonín Lojek konstatoval, že autorka „ne­opomněla uvést významnou osobu, prvního veřejného notáře Jindřicha z Isernie, který v českých zemích založil první notářskou školu, a tak se zasadil o rozvoj tohoto povolání“, oponentka Vendulka Valentová zdůraznila, že kandidátka v práci „provádí rozbor jednotlivých notářských řádů, vydaných po revolučním roce 1848, tj. notářských řádů z let 1850, 1855, 1871, představujících zásadní právní předpisy v oblasti právní úpravy notářství vůbec“. Aneta Kadaňová posléze před komisí, jíž předsedala Karolína Adamová, úspěšně složila i rigorózní zkoušku.

Spolek německých notářů v Čechách (Verein deutscher Notare in Böhmen) byl založen o Velikonocích roku 1903. Podle informace v Budweiser Zeitung z 25. března 1904 působilo tehdy v Čechách 88 německých notářů a 1 kandidát notářství, z nichž 75 již bylo členy spolku. Mezi ty patřili i zemští poslanci, notář ve Vyšším Brodě Friedrich Ritsche a plzeňský notář Gustav Schreiner. Spolek se zasazoval kromě dalších stavovských otázek o zvýšení počtu notářů ve městech s většinou německého obyvatelstva. Činnost Spolku německých notářů v Čechách pokračovala i po vzniku samostatného československého státu.

Spor o to, zda věno je pohledávkou na pozůstalosti manželově, a v jaké lhůtě se promlčí, proběhl v letech 1869–1870 a byl ukončen rozhodnutím c. k. nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 1870, č. 5114. Věno ve výši 60 zl. bylo v souzené věci zajištěno hypotékou na domku, který byl vlastnictvím zůstavitele, ten jej však za života prodal dceři a zeťovi za 120 zl. a za „výměnek pro sebe a svou manželku ustanovený“. Pozůstalá manželka žalovala zetě z titulu hypotéky o zaplacení 60 zl. C. k. okresní soud žalobě vyhověl, a to bez ohledu na to, že obdržela od zůstavitele 60 zl. z kupní ceny při prodeji domku. C. k. vrchní soud zemský rozsudek okresního soudu změnil a „a zavrhl žalobu“. C. k. nejvyšší soud naopak změnil rozsudek vrchního soudu zemského a ponechal v platnosti rozsudek c. k. okresního soudu s tím, že žalovaný částku 60 zl. „nyní vyplatiti musí, může se tento jenom na prodávajícím aneb jeho pozůstalosti hojiti“. Průběh řízení je podrobně popsán v časopisu Právník z roku 1871.

Profesí notářem byl fotbalista Giuseppe Giriodi (1894–1981), přezdívaný Geppe, který hrál v letech 1912–1925 za Juventus Turín. První gól vsítil tento středopolař 23. listopadu 1913 v utkání proti Nazionale Lombardia, za svoji hráčskou kariéru vstřelil celkem 28 branek v 86 utkáních. Fotbalové působení Giriodiho přerušila první světová válka, v roce 1915 totiž nastoupil jako dobrovolník do armády a k fotbalu se vrátil až v roce 1919. Právě v sezoně 1919–1920 odehrál Geppe nejvíce, tj. 18, utkání a vsítil 8 branek. Přehled o jeho hráčských aktivitách lze nalézt na: https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Giriodi.

Pražský notář a prezident pražské notářské komory Jan Strakatý měl v roce 1878 velkou radost z narození syna. Podle zprávy v Národních listech ze dne 9. května 1878 „notář p. JUDr. Strakatý věnoval za příčinou narození syna svého základnímu fondu Uměl. Besedy 150 zl., spolku českých žurnalistů 100 zl., jednotě pro opatrování a vychovávání idiotův 100 zl. a nadání Koubkově v Blatné, jež dříve už byl založil, též 100 zl., vesměs v státních dlužních úpisech“. Z Blatné pocházela Strakatého manželka Lenička rozená Stocká. Roku 1878 dosáhl Jan Strakatý věku 43 let.

Odrůda hrušky notář Lepin (notaire Lepin) byla vyšlechtěna ve Francii v 2. polovině 19. století. „Hrušku Notář Lepin jsem dlouho sklízel (naroubovanou na kdouli). Na výstavách překvapovala a sklízela obdiv svojí hmotností. Chuťově byla přijatelná až v pokročilém stupni zralosti, kdy se dalo do ní kousnout,“ napsal jeden z jejích českých pěstitelů na webu https://www.zahrada.cz/forum/hrusne/malo-zname-odrudy-pozdne-zimnich-hrusni-315205/?kotva=malo-zname-odrudy-pozdne-zimnich-hrusni-315226. O notáři Lepinovi, který pravděpodobně tuto odrůdu jako první vyšlechtil, nebyl v pomologické literatuře nalezen žádný biografický údaj.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík,

člen redakční rady Ad Notam