Ad Notam - instrukce pro autory

Příspěvky

Vaše příspěvky prosím zasílejte výhradně elektronicky na adresu prispevky.adnotam@nkcr.cz, a to ve formátu .doc nebo .rtf, nikdy ve formátu .pdf.

Texty a tabulky:

Odstavce textu oddělujte pouze enterem. Vyznačování v textu provádějte pouze tučně nebo kurzívou, nikoliv tučnou kurzívou, nikoliv proloženě, podtržením, ani verzálkami, s vyznačováním pokud možno šetřete. Poznámky a vysvětlivky k textu tvořte výhradně pomocí funkcionality programu MS Word „Poznámky pod čarou“. Použití tabulek je možné, např. i vložením tabulky z MS Excel.

Fotografie a ilustrace:

Pokud k článku chcete připojit obrazové podklady, zašlete je zvlášť ve formátu .jpg, .tif nebo .eps. Fotografie musí mít rozlišení nejméně 300 dpi. Obrazový materiál prosím nikdy nevkládejte přímo do dokumentů.

Ke každému příspěvku připojte

  • čestné prohlášení, že článek nebyl dosud publikován, pokud publikován byl, uveďte prosím kde a kdy
  • telefonické a emailové spojení na Vás
  • korespondenční adresu
  • rodné číslo
  • bankovní spojení pro vyplacení honoráře
  • informaci o Vašem profesním působení, případné akademické, pedagogické či vědecké tituly
  • sdělení, zda jste plátcem DPH
  • zda požadujete zaslání příspěvku k autorizaci (je možné pouze při zaslání příspěvku do redakční uzávěrky)

Redakce si vyhrazuje právo stylistických, jazykových a technických úprav textů.


Jednoduchý formulář pro autory nalezenete zde.