Rada notářství Evropské unie

CNUE byla založena v roce 1993 v Bruselu. Je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace všech členských států Evropské unie, kde existuje institut notářství latinského typu (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a se statutem pozorovatele Chorvatsko).

Úkolem CNUE je vytvářet společnou politiku členských notářských organizací ve vztahu k Evropské unii a tuto politiku pak na nadnárodní úrovni realizovat, podílet se na evropském legislativním procesu a napomáhat vytváření podmínek pro překonávání rozdílů mezi jednotlivými národními právními řády a podmínek pro vytváření a realizaci přeshraničních projektů notářské profese v rámci EU. Současně CNUE zprostředkuje členským notářským organizacím přístup k informacím o dění v institucích a orgánech EU, pokud mají vztah k notářské profesi.

Prioritami CNUE tak mimo jiné jsou rodinné právo a majetková práva manželů, ochrana spotřebitele, právo obchodních společností, boj proti praní špinavých peněz, vykonatelnost cizích soudních rozhodnutí a jiných veřejných listin, odbřemenění soudů, evropská notářská síť, vytvoření evropského rejstříku závětí a další aktivity, vedoucí k rozvoji společného evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

Notářská komora ČR je členem CNUE od roku 2004. Sídlo CNUE se nachází v Bruselu. Prezidentem CNUE je vždy v rámci jednoletého funkčního období jeden z vrcholných představitelů některého členského notářství, v současnosti tuto funkci vykonává francouzský notář Jean Tarrade.

Oficiální webové stránky CNUE