Činnosti NKČR v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)

Statistické údaje


Počet oznámení o podezřelých obchodech (§ 27 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.)
2020
2021
2022
2023

Počet přijatých oznámení o porušení AML zákona, provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích (§ 37 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb.
2020
2021
2022
2023

Rozhodnutí o přestupcích (§ 53 zákona č. 253/2008 Sb.)  (odkaz)