Doložení délky notářské praxe

Podle § 22 odst. 3 notářského řádu (účinného od 1. 1. 2022) jsou stanoveny limity pro započítání notářské praxe u notářského koncipienta:
Do doby notářské praxe koncipienta se započítává dovolená čerpaná v době trvání této praxe. Nevykonává-li koncipient notářskou praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby notářské praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.

Podle zákoníku práce je překážkou v práci na straně zaměstnance (důležité osobní překážky) i mateřská a rodičovská dovolená (§ 191 a § 191a zákona č. 262/2006 Sb.).

Délku praxe je tak třeba doložit potvrzení notáře, v němž budou zohledněny limity, kladené § 22 odst. 3 notářského řádu.  Lze využít níže uvedený formulář.

Usnesení prezidia NKČR č. P 1-1/2023 ze dne 17.1.2023 k doložení délky notářské praxe
Usnesení prezidia NKČR č. P 7-10/2013 ze dne 18.7.2023 k doložení praxe podle § 5 odst. 2 zkušebního řádu